Abandonment rate

Beginner
Vazgeçme oranı, bir müşterinin amaçlanan bir görevi tamamlamadan önce ayrıldığı veya bıraktığı yüzdedir.
MindBehind ürünleri (örneğin akıllı sanal asistan), proaktif müşteri yardımı ile müşteri hizmetlerinden vazgeçilmesini önleyebilir. Tekrarlayan sorguları çözerek ve karmaşık olanları insan danışmanlara bırakarak müşteri etkileşimlerini saptırır.
Hale Tuba Yılmaz