AI (Artificial Intelligence)

Beginner
İnsanlarda görülen doğal zekâyı taklit eden makineler tarafından sergilenen zekâ. Yapay zekâ, bir kullanıcının isteklerini yerine getirmek gibi belirli hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlayan algoritmalara dayalı veri süreçlerinden oluşur.
MindBehind, bilgisayarlara metinleri ve konuşulan kelimeleri insanlarla aynı şekilde anlama yeteneği veren NLP (doğal dil işleme) motorlarını kullanır. Yapay zekâ sağlayıcıları (bir NLP motoruyla desteklenen), akıllı sanal asistanlar insan sözcüklerini işlemesini ve buna göre yanıt vermesini sağlar.
İrem Kaymakçı