AI-Based Chatbot

Beginner
NLP ve Machine Learning yapılarının kullanıldığı Chatbot çeşididir. Kullanıcının çok sayıda niyetini anlar ve cevaplar. Diyalog tasarımının en ayrıntılı ve en yoğun kullanıldığı Chatbot çeşididir.
duygucan yılmaz