AI Provider

Beginner
Yapay zekâ sağlayıcıları dil anlama ve işleme platformlarıdır.
Birçok farklı yapay zekâ sağlayıcı vardır, ancak hepsi tüm dilleri desteklemez. Bunun üzerine MindBehind, kullanıcıların birden çok dilde yapay zeka kullanan akıllı sanal asistanlar oluşturabilmelerini sağlamak için aynı anda 3 sağlayıcıyı (Google Dialogflow, IBM Watson, Microsoft Luis) destekler.
Hale Y.