AI Training

Beginner
AI Training, AI'a yeni bilgilerin öğretilmesi sürecidir. Conversation Report çalışmaları, yeni Intent tanımlamaları ve data eğitimleri yoluyla yapılır. AI Training sonucunda Chatbot'a tanımlı AI'ın daha fazla soruya cevap verebilmesi ve daha fazla Utterance'ı anlamlandırabilmesi beklenir.
Serenay Günal