Amazon Lex

Beginner
Amazon Lex, yapay zeka destekli dijital asistanlar oluşturulabilmesine olanak tanıyan bir Amazon hizmetidir. Alexa'nın da tasarımında kullanılan Amazon Lex ile birlikte derin öğrenme, doğal dil öğrenme ve makine öğrenimi teknolojileri sayesinde yapay zeka destekli, kendini sürekli geliştirebilen Chatbot'lar tasarlanabilir. Amazon Lex'in Speech-to-Text ve Text-to-Speech teknolojileri bulunmaktadır.
https://aws.amazon.com/tr/lex/
Eylül Danışman