Asynchronous Messaging

Beginner
Türkçe karşılığı Asenkron Mesajlaşma veya Eşzamansız Mesajlaşma'dır. Mesajlaşmaya dayalı bir sohbette katılımcıların, konuşmayı, içinde bulundukları duruma, şartlara veya kendi isteklerine bağlı olarak başlatma, duraksatma ve bitirme imkanının bulunduğu bir mesajlaşma yöntemidir. En geleneksel biçimi mektuplaşma olmakla birlikte, günümüzde yaygınca kullanılan asenkron mesajlaşma türleri e-mail, SMS ve WhatsApp, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarındaki sohbetlerdir.
Eylül Danışman