Contact Center

Beginner
Kullanıcıların soru ve talepleri için ilgili markalara çeşitli kanallar aracılığıyla (telefon, Chatbot, Whatsapp Business API, e- Mail vb.) ulaşması şeklinde tanımlanabilir.
Eylül Danışman