Contextual Dialog

Intermediate
Kelime anlamı bağlamsal diyalogdur. Kullanıcı ve Chatbot arasında geçen konuşmanın bir bağlam çerçevesinde gelişmesidir. Örneğin, kullanıcı Chatbot'a "Ankara'dan İstanbul'a 13 Temmuz uçuşlarını göster." dedikten sonra, Chatbot kullanıcıya uçuşları göstermiş olsun. Burada oluşan "uçuş arama" bağlamı üzerine kullanıcı, "Vazgeçtim İzmir'den olanları göster." dediğinde Chatbot, varış yeri İstanbul ve kalkış tarihi 13 Temmuz değerlerini tutup yalnızca kalkış şehrini İzmir olarak değiştirip yeni bir sorgu yaparak uçuşları gösterirse bu konuşma bir bağlamsal diyalog haline gelir.
duygucan yılmaz