Conversation Designer

Beginner
Conversation Designer, bir Chatbot tasarımında, kullanıcıların Chatbot'a sorabileceği tüm soruları belirleyen, bu soruların cevaplarını ve kullanıcılardan gelebilecek farklı aksiyonlara karşı senaryolar üreten ve tüm senaryoların diyalog akışlarını oluşturan kişidir. Bu role sahip kişiler, diyalog akışlarını hazırlarken, Chatbot'un hizmet vereceği sektörü iyi tanımalı, Chatbot'un tasarımında kullanılacak teknolojilere hakim olmalıdır.
İrem Kaymakçı