Corpus

Advanced
Türkçe anlamı derlemdir. Doğal dili işleme çalışmalarında kelimelerin terimsel olarak analizini yapmaya denir.
Eylül Danışman