Cost per Resolved Contact

Intermediate
Türkçe anlamı, sorunu çözülen her bir müşteri için harcanan maliyettir. Ör. Bir müşteri faturasının kendisine ulaşmadığını müşteri temsilcisine iletmesi, sonrasında müşteri temsilcisinin de sorunu çözmek için ilgili departmanlarla iletişime geçip bu sorunu çözmesi durumunun bir tekil müşteri için maliyetidir.
Eylül Danışman