Decision tree

Beginner
Karar ağacı, bir konuşmanın kurallarını ve koşullarını önceden tanımlayan bir diyagram veya akış şeması biçimindeki bir karar aracıdır. Her karar ağacı bir düğümle başlar ve verilen olasılıklara göre farklı yönlere (dallara) bölünür. Her dal farklı sonuçlara yol açar.
Asistanların iki versiyonu vardır: biri yapay zekâ tabanlı, diğeri ise karar ağacı olarak da bilinen kural tabanlı. Karar ağaçlarında asistanlar kullanıcıyı butonlar aracılığıyla yönlendirir ve kullanıcıya istediği cümleyi özgürce yazma seçeneği vermez. Karar ağacının kökü, ilk sorunuzdur. Örneğin, bir konser için bilet satın almak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için asistan, bir karar ağacındaki dallar olan bir dizi soru sorabilir.
Hale Tuba Yılmaz