Deep Learning

Beginner
Makine öğrenmesinin bir alt başlığı olan derin öğrenme yapay sinir ağları sayesinde insan beyninin öğrenme süreçlerini taklit eder. Böylece kendisine verilen data ile algoritmalar sayesinde yeni veriler elde eder.
Merve Ecevit