Default Intents

Beginner
AI kullanarak oluşturulan bir asistanda varsayılan olarak gelen Intent'lerdir.
AI Provider olarak Dialogflow kullanıldığında varsayılan olarak her AI Action'ın içinde iki Default Intent gelir: Bunların adı "Default Welcome" ve "Default Fallback"tir. Deafult Welcome intentinin içerisinde farklı şekillerde "merhaba"ya benzer utterancelar çoklanmıştır.
Merve Ecevit