Entity Type (Varlık Türü) (NER Süreci)

Beginner
Entity Type, kavramların biçimi ile ilgili bir ifadedir.
Her Intent parametresi, kullanıcıdan gelen bir ifadenin içinden alınan verinin ne şekilde ve hangi düzende alındığını gösteren bir simgeye sahiptir. Buna Varlık Türü (Entity Type ) denir. Örneğin; şehir, gün, renk vb. Örneğin; Entity: İl Label: İstanbul Synonyms: İstnbul
duygucan yılmaz