GDPR

Intermediate
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği (AB) genelinde veri koruma düzenlemelerini belirten bir yasa çerçevesidir.
WhatsApp Business Service Provider olarak MindBehind, BSP'nin müşteri verilerini nasıl topladığı, depoladığı, yönettiği ve kullandığı dahil olmak üzere BSP ile müşteri arasındaki tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. WhatsApp İş Veri İşleme Koşulları, veri denetleyicileri ve veri işleyiciler arasındaki sözleşmelerin GDPR uyumluluğunu düzenleyen GDPR gereksinimleriyle uyumludur.
https://gdpr.eu/
Eylül Danışman