Happy Path

Beginner
Mutlu yol, belirli bir girdiyi kullanan ve herhangi bir hata ve istisna olmaksızın bilinen bir çıktı üreten bir senaryodur (bir akış şeması şeklinde olabilir).
Bilinen bir girdiyle MindBehind'da oluşturulan ve içinde hatasız bilinen bir çıktı aldığımız bir akıllı sanal asistandaki akış.
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_path
Eylül Danışman