Human Take-Off

Beginner
Gereken durumlarda -asistanın arka arkaya anlamaması, asistanın yeteneklerinin ötesinde bir senaryo çalışması- gibi hallerde işi insana bırakma anına verilen genel isim.
Caner Aras