Integrations

Intermediate
Entegrasyon, daha küçük bileşenleri tek bir sistem olarak işlev gören tek bir sistemde bir araya getirme eylemidir. BT bağlamında entegrasyon; genellikle farklı alt sistemleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir sürecin nihai sonucunu ifade eder.
Chatbotlarda ise entegrasyon birçok şekilde kullanılmaktadır. E-ticaret entegrasyonları, yapay zeka entegrasyonları, CRM ve ödeme entegrasyonları olarak sıralanabilir. Örneğin ödeme yöntemleri entegrasyonunu chatbotlar'a entegre ederek müşterilerden kart bilgisi veya nakit ödeme almadan temassız hızlı ve güvenli bir ödeme gerçekleşmesini sağlayabiliriz.
Eylül Danışman