Intent

Beginner
Kelime anlamı niyettir. Kullanıcının isteğini ve talebini ifade ederken kullandığı söz öbeğinin amacıdır.
duygucan yılmaz