İş Birliği Prensibi/The Cooperative Principle - Grice's Maxims

Beginner
Grice konusmayı dört ana kural altında toplar. 1. Nicelik Kuralı: Bir konuşma yeteri kadar bilgi verici olmalı. Daha az veya daha çok bilgi verilmemeli. (Quantitiy) 2. Nitelik Kuralı: Bir konuşma gerçekliğe uygun, daha önce bilinen duyulmuş kavramlar içeriyor olmalı. (Quality) 3. Bağıntı Kuralı: Karşılıklı diyalogda bir kişinin diğerine verdiği cevap, diyaloğun konusu olan bağlamın içerisinde yer almalı. (Relation) 4. Açıklık Kuralı: Konuşma, cevap veya bir söz, karşıdakinin anlayabileceği şekilde açık olmalıdır. Karşıdaki kişinin kullandığı dilde, bağlam içerisinde kalarak, yeterince net ve açık şekilde ifade edilmelidir. (Manner)
Grice's Maxims - İş Birliği Prensibine göre: Chatbot için tasarlanan metin akışları net olmalı, fazla ya da eksik bilgi verilmemelidir. Bu bilgiler açık olmalı, kafa karışıklığına yol açılmamalıdır. Konuşmada verilen bilgilerde tutarlı ve dürüst olunmalı, konu hakkında yanıltıcı bilgiler vermemelidir. Her zaman doğru terminoloji kullanmalı, karışıklık yaratacak tabirlerden uzak durulmalıdır. Konuya odaklanılmalıdır.
https://developers.google.com/assistant/conversatio
duygucan yılmaz