JSON (JavaScript Object Notation)

Beginner
Bir veri değişimi programıdır. Verilerin insanlar tarafından okunabilmesine yardımcı olur. Amacı ise bir veri alışverişi esnasında daha küçük boyutlarda veri alıp göndermektir.
Merve Ecevit