Label

Beginner
Türkçe anlamı "Etiket" demektir. Label'ın Dialogflow'daki karşılığı "row"dur. Dialogflow'da entity kısmında herhangi bir entity'nin içine girilerek "+Add a row" butonuna tıklanarak yeni "https://www.notion.so/Row-41fc5adf7e8445cb96a83c51d6f99ada"lar yaratılabilir.
Entity varlıklarının türüdür. Entity içerisinde yer alan varlıklardır. Örneğin; Entity: İl Label: İstanbul Synonyms: İstnbul
duygucan yılmaz