Logic Action

Beginner
Yazılım dilinde Logic belirli durumların sağlanması ve sağlandığı zaman buna uygun bir aksiyon alınması olarak tanımlanır.
Akış içerisinde, belli koşullar ile oluşan bir duruma aksiyon alınmasını sağlamak için mantıksal işlemleri gerçekleştirebilen Action'dır. Örneğin; If isExist equals false (var olmama) durumunda akış farklı yönlendirilirken, If isExist equals true (var olma) durumunda akış başka bir akışa yönlendirilir.
duygucan yılmaz