Natural Language Generation (NLG)

Intermediate
NLP (Doğal Dil İşleme)’nin bir alt bölümüdür. NLG yapılandırılmış verileri yazılı anlatıma dönüştürür. Finansal raporlar, ürün açıklamaları, toplantı notları gibi veriye dayalı anlatıların yazıya dökülmesini otomatikleştirir ve çok büyük miktarda veriyi saniyeler içinde özetleyebilir.
Eylül Danışman