NER (Named Entity Recognition)/Adlandırılmış Varlık Tanıma

Beginner
Belirlenen ifadeleri kategorilere (kişi, zaman, mekan vb.) yerleştirmeyi ve sınıflandırmayı sağlayan bir bilgi çıkarma görevidir.
Chatbot ve kullanıcı arasında gerçekleşen diyalog akışı sırasında, kullanıcıdan almamız gereken veriler varsa ve akış bu önceden tanımlanmış ve etiketlenmiş verilere göre değişiklik gösterecek ve şekillenecekse NER yapısı kurulur. Örneğin: İstanbul ilinin her bir ilçesine göre diyalog akışının ayrı ayrı şekilleneceği bir kurguda İstanbul'un 39 ilçesini önceden tanımlayıp etiketleyerek, kullanıcının sorduğu soru içerisinden ilçe adını çekerek kullanıcının ilgili akışa yönlendirilmesidir.
duygucan yılmaz