NLU (Natural Language Understanding)

Beginner
Doğal Dili Anlama teknolojisidir. NLP'nin bir alt dalı olarak bilinir. Kullanıcı tarafından söylenen bir sözün ya da verinin metne dönüştürülüp yapay zeka tarafından algılanıp anlamlandırılması temeline dayanır. Siri ve Alexa bu teknolojiyi kullanan yapay zekalara örnek verilebilir.
Merve Ecevit