Parametre

Beginner
Alacağı her yeni değer için özelliği değişebilen ifadelerdir.
Map içerisinde alınan ve tutulması istenen değişken bilgiler için kullanılan değerlerdir. Aynı zamanda entegrasyon linkleri içerisine de tanımlanan, belirlenen değerler için kullanılan değerlerdir.
duygucan yılmaz