Request Response

Beginner
Sözlük anlamı : Talep-Yanıt Yazılım dünyasında : bilgisayarların bir ağda birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları temel yöntemlerden biridir; burada, ilk bilgisayar bazı veriler için istek gönderir ve ikinci bilgisayar talebe yanıt verir
Servislerin konuşma dili gibi düşünebiliriz. Bir X servisi belli bir datanın bilgisini Y servisinden talep eder (request) ve Y servisi de bu talebe karşılık bir cevap verir (response). Haritalarımızı tasarlarken de bu “response”a göre akışlarımız değişir. Örneğin, kullanıcıya kargo durumu bilgisini vermek için sistem önce kullanıcı adına oluşturulmuş bir sipariş olup olmadığını kontrol eder. Bunun için entegrasyonla markanın servisine #checkOrder talebinde bulunulur, ve karşılığında markanın servisinden “true veya false” olarak bir cevap döner. Bu örnekte response’un true dönmesi, kullanıcı adına tanımlı bir siparişin olduğunu gösterirken, “false” olarak gelen response kullanıcı adına tanımlı bir sipariş olmadığını gösterir. Dolayısıyla bu iki duruma verilecek yanıtlar farklı olduğundan haritada da “Logic Action” yardımı ile gelen cevaba göre akışı yönlendiririz.
İrem Kaymakçı