Robotic Processing Automation (RPA)

Intermediate
Sürekli tekrarlayan, rutinleşmiş iş süreçlerini otomatikleştirerek, vakit kaybının önüne geçerek tassarruf sağlatan ve aynı zamanda iş süreçlerini insan hatalarından sakınarak verimi artıran otomasyon teknolojisidir.
Eylül Danışman