Rule-Based Chatbot (Decision Tree Chatbot)

Beginner
Menü ve buton yapısına dayalı Chatbotlar'dır. Kullanıcıdan seçim yapması istenen akışlar için kullanılır. Kullanıcının yalnızca basit Inputlar yazması beklenir. Sipariş ve talep oluşturma amaçları için uygun bir Chatbot türüdür.
duygucan yılmaz