Ticket Açmak

Beginner
Kelime anlamı bilet, etiket demektir. Ticket markaların yazılı kanallar üzerinden talep almasını sağlayan en yaygın yöntemlerden birisidir. Bu yöntemi Chatbotlara entegre ederek markaların CRM sistemleri beslenebilir.
Lead botlarda kullanıcıdan alınan bilgilerin markanın CRM sistemine düşürülmesidir. Aynı zamanda Mindbehind Designer ekibinin bir talep veya bug durumunu https://trapp.mindbehind.com/ adresi üzerinden Product ekibe iletilmesidir.
duygucan yılmaz