Turing Test

Beginner
1950 yılında Alan Turing'in "Hesaplama Makineleri ve Zeka" adlı makalesinde yayınlanmıştır. Test boyunca "Sorgulayıcı" adı verilen bir insan çeşitli sorular sorar ve cevapların hangisinin insan hangisinin bilgisayar tarafından verildiğini tahmin etmeye çalışır. Tahminlerin yanlış oranının artması bilgisayarın insan zekasını etkileyebildiğini gösterir. Yapay zekanın ne kadar gelişmiş olduğunu ölçmek için kullanılır.
Merve Ecevit