Undefined

Beginner
Kelime anlamı; tanımsız. Chatbot'a öğretilen intentler dışında müşteri tarafından gelen ve chatbot tarafından henüz öğrenilmemiş talepleri ifade eder. Undefined talepler kaydedilerek yeni intent olmak üzere değerlendirilir. Undefined talepler chatbot raporuna aşağıdaki gibi yansır.
MindBehind üzerinden raporlama yaparken undefined içerikler aşağıdaki gibi değerlendirilmelidir. Map'te AI → Conversation Report'ta karşımıza çıkar. Response kısmı dönmüş fakat bizde o talebe karşılık verecek bir intent yoksa Undefined → Yanlış(👎) →Skip(❌) (bu noktada yeni gelen talebi anlamadığımız sorular excel dosyasına alıyoruz) *Response kısmı boş ise ve o talebe ait cevap vereceğimiz bir intent yok ise Undefined → doğru (👍)
Elçin İşci