User Context

Beginner
Bir kullanıcının durumunu anlayabilmek için kullanılabilecek herhangi bir ilgili bilgidir.
Kullanıcı niyetini anlamayı sağlayan, niyeti ifade eden konuyla ilgili içeriklerdir.
duygucan yılmaz