Utterance/Data/Training Phrase

Beginner
Kullanıcıların niyetlerini ifade ederken kullandıkları veya kullanabilecekleri söz dizisidir. Bu veriler AI Machine Learning sırasında Chatbot'a Train edilir.
Merve Ecevit