Zapier

Intermediate
İki veya daha çok uygulama arasında tekrarlanan görevleri otomatikleştirmemize olanak sağlayan, kodlama gerektirmeyen bir araçtır. Bir uygulamada belirli bir olay meydana geldiğinde, Zapier başka bir uygulamaya belirli bir eylemi gerçekleştirmesini söyleyebilir. Zap: Uygulamanıza “bu olduğunda, şunu yap (if X then Y)” komutunu izlemesini söyleyen otomatikleştirilmiş bir iş akışıdır (workflow). Her Zap’in bir trigger (tetikleyici) ve bir veya daha fazla action’u (eylemi) vardır. Trigger, Zap’i başlatan olaydır ve action; Zap’in bunun karşılığında yaptığı eylemdir. Zap’in tamamladığı her eylem bir görev olarak sayılır.
https://zapier.com/learn/zapier-quick-start-guide/quick-start-the-basics/
Eylül Danışman